אולם מוזיקה

חניה בשפע

P

מרכז מסחרי בקרבה 

מיזוג אויר

Free WiFi

מקרני ברקו בכל חדר